Najważniejsze wiadomości:

Pielgrzymka hajnowskich uczniów do Poczajowa

Pielgrzymka hajnowskich uczniów do Poczajowa

W dniach 9-12 kwietnia br. odbyła się autokarowa pielgrzymka uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego do Poczajowa na Ukrainie.

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Istocznik”

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Istocznik”

Z pomocą Bożą i dzięki zaangażowaniu wielu osób, a także z błogosławieństwa abp Abla ukazał się kolejny numer kwartalnika BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej "Istocznik".

Najserdeczniejsze życzenia dla Metropolity Sawy

Najserdeczniejsze życzenia dla Metropolity Sawy

Dziś Jego Eminencja Metropolita Sawa obchodzi swoje 80 urodziny.

Paschalny piątek w Turkowicach

Paschalny piątek w Turkowicach

W Piątek Paschy w żeńskim monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach miały miejsce uroczystości ku czci Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło”.


„Mówią, że trudno jest dostąpić zbawienia. Jakim jednak niewybaczalnym wstydem jest nie dostąpić zbawienia posiadając ku temu wszystkie niezbędne warunki. ”

św. Jan Złotousty

Publicystyka:

Nauki duchowe św. Hezychiusza z Synaju. Wybór z I tomu „Filokalii”

Nauki duchowe św. Hezychiusza z Synaju. Wybór z I tomu „Filokalii”

Ten, kto stał się ślepy, nie widzi światła słońca. Tak samo ten, kto nie podąża w trzeźwości, nie widzi w dużej ilości blasków łaski z góry [...].

Kazanie na Niedzielę o Tomaszu

Kazanie na Niedzielę o Tomaszu

Kim był apostoł Tomasz? Jakim był człowiekiem i z jakiego powodu nie uwierzył w Zmartwychwstanie Chrystusa?

Synaksarion II Niedzieli po Święcie Paschy. O Tomaszu

Synaksarion II Niedzieli po Święcie Paschy. O Tomaszu

A Chrystus mówi do niego: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli."

Synaksarion Piątku Paschalnego Tygodnia. Poświęcenie świątyni zwanej "Życiodajne Źródło"

Synaksarion Piątku Paschalnego Tygodnia. Poświęcenie świątyni zwanej "Życiodajne Źródło"

"Jakiż język opowie wszystko, co woda ta dokonała i dokonuje do dzisiaj? A te cuda, które sami w swoim czasie widzieliśmy, przewyższają ilością krople deszczu, gwiazdy i liście."