Ap. 93 (Rz 6, 18 – 23)

18 I wyzwoleni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. 19 Po ludzku mówię ze względu na słabość waszego [grzesznego] ciała. Podobnie jak oddawaliście członki wasze w służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddajecie członki wasze w służbę sprawiedliwości ku uświęceniu. 20 Gdy bowiem byliście sługami grzechu, wolni byliście od sprawiedliwości. 21 Jaki więc owoc mieliście wówczas z tych [czynów], których się teraz wstydzicie? Kresem ich bowiem jest śmierć. 22 Lecz teraz, wyzwoleni z grzechu i służąc Bogu, macie owoc wasz ku uświęceniu, a u kresu życie wieczne. 23 Albowiem śmierć zapłatą za grzech, ale darem łaski Bożej życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Za: Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół, Kraków 2016.