Start
Aktualności

Święto parafialne Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

Podczas tegorocznego święta parafialnego św. Liturgię o godz. 10.00 celebrował wraz z przybyłym duchowieństwem dekanatu Białostockiego Jego Ekscelencja Grzegorz Biskup Supraski. Świąteczne kazanie wygłosił ks. prot. Andrzej Misiejuk z parafii św. Pantelejmona w Białymstoku.
Na zakończenie uroczystości Bp Grzegorz w swym słowie podkreślił znaczenie modlitwy w zdobywaniu darów łaski Ducha Świętego, które są niezbędne w celu osobistego uświęcenia każdego człowieka. Władyka szczególnie serdecznie pozdrowił także Proboszcza ks. mitr. Jerzego Mackiewicza wyrażając radość z szybkiego powrotu do zdrowia po przebytej trudnej operacji i podkreślił jego głęboką wiarę w zmaganiu się z chorobą oraz przykład poczucia obowiązku służenia Cerkwi.


Więcej…
 

ks. Paweł Szwed wikariuszem Parafii Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub dekretem nr 57/O/P/2014 z dniem 25 maja 2014 r. mianował ks. Pawła Szweda, wikariuszem Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.


Ks. Paweł Szwed urodził się 19 stycznia 1982 roku w Siemiatyczach. W 2002 r. po ukończeniu technikum, wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie 4 grudnia 2004 r. z rąk Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy przyjął święcenie lektorskie. Seminarium ukończył w 2005 r. broniąc pracę licencjacką na temat: „Nauka świętego apostoła Pawła o paruzji w I i II Liście do Tesaloniczan”. W latach 2005-2008 kontynuował naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii prawosławnej broniąc pracę pt.: „Liturgia świętego apostoła Jakuba (studium historyczno-liturgiczne)”. 30 maja 2008 r. wstąpił w związek małżeński z Joanną Sołowiej. Ma 3,5 letnią córkę Ksenię.

Święcenia diakońskie z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba przyjął 2 stycznia 2011 r., a kapłańskie 9 czerwca 2013 r. Ks. Paweł w latach 1999-2003 był członkiem Zarządu Centralnego BMP w Polsce. Od września 2008 r. jest katechetą religii prawosławnej w szkołach na terenie Białegostoku.


Więcej…
 

Paschalna modlitwa za zmarłych

Email Drukuj PDF

Trzeciego dnia Wielkanocy tradycyjnie w naszej cerkwi odbyła się paschalna modlitwa za zmarłych i poświecenia grobów na cmentarzu.

Tego dnia św. Liturgię o godz. 10.00 celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Po nabożeństwie odbyła się panichida i krestnyj chod wokół cmentarza.


Więcej…
 

Gazetka parafialna

Email Drukuj PDF

Z okazji święta Paschy wydany został kolejny numer gazetki parafialnej.

 

Więcej…
 

Pascha 2014

Email Drukuj PDF

Paschalne nabożeństwo rozpoczęło się połunoszcznicą na środku cerkwi przed Płaszczanicą, pod koniec którego o. Piotr Pietkiewicz przywiózł Święty Ogień dostarczony tej nocy do katedry św. Mikołaja w Białymstoku przez delegację naszej Cerkwi z Jerozolimy.

Proboszcz o. Jerzy Mackiewicz pobłogosławił wszystkich wiernych pękiem świec płonącym Błohodatnym Ogniem, życząc zebranym, aby Światło Łaski Bożej oświetlało drogi ich życia prowadząc wszystkich ku zbawieniu. Po krestnym chodzie wokół cerkwi celebrowana była paschalna jutrznia i Święta Liturgia, podczas której duchowni i wybrani wierni przeczytali Ewangelię w różnych językach.

Więcej…
 


Strona 1 z 14

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.» [J 10,11-18]

Παντοκρατωρ


Motyw Deesis (z gr.Δεομαι)

ikona Wszystkich Św.
Troparion Wszystkich Świętych:

W całym świecie, krwią Twoich męczenników, jak purpurą i bisiorem, upiększa się Twój Kościół; przeto woła do Ciebie Chryste Boże: Twemu ludowi ześlij Twoje łaski, daj pokój Twemu dziedzictwu, i naszym duszom wielkie miłosierdzie.


„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy”

"Nie ma chwały większej niż dzielić hańbę z Jezusem."
św. Filaret Metr. Moskiewski
ikona (40).jpg