Start
Aktualności

Pielgrzymka Bractwa do Wilna

Email Drukuj PDF


 

Renowacja ikon i nowe meble w ołtarzu

Email Drukuj PDF

W dniu święta Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Marii Panny proboszcz ks. mitr. Jerzy Mackiewicz dokonał poświęcenia poddanych renowacji ikon: Kazańskiej Matki Bożej i Zstąpienia Zbawiciela do Piekieł oraz krzyża stojącego za prestołem w ołtarzu.

W ostatnim okresie zrobione zostały w ołtarzu nowe meble oraz odnowiony: siedmioramienny świecznik i stojący przy prestole pulpit. Na zakończenie nabożeństwa Proboszcz serdecznie podziękował wszystkim ofiarodawcom dzięki, którym możliwym było wykonanie tych prac i upiększenie wnętrza świątyni.
Więcej…
 

WYBORY I ZAPROSZENIE NA BRACTWO

Email Drukuj PDF

7 listopada odbyło się kolejne spotkanie Bractwa Wygoda podczas którego podsumowaliśmy niedawną Akcję Znicz i dokonaliśmy wyboru nowego Zarządu Bractwa.

Przewodniczącą została Ania Rybińska, a zastępcą Kasia Stachurska.


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy w dniach 31.10. – 01.11. kupili znicze na naszym stoisku. Dzięki zebranym pieniążkom nasze Bractwo będzie mogło prowadzić swoją dalszą działalność.
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Wszystkich Świętych istnieje już wiele lat. Naszym opiekunem jest o. Paweł Szwed. Jest nas 10 osób (Jowita, Grzesiek, Kasia, Stefania, Ania, Mateusz, Ania, Magda, Igor i Gabrysia). Bierzemy czynny udział w gowienijach, pielgrzymkach oraz innych inicjatywach organizowanych przez Bractwo diecezjalne. Co roku organizujemy choinkę dla dzieci, sprzedajemy znicze na cmentarzu oraz wydajemy gazetkę Logos. Razem chodzimy na kręgle lub pizze, organizujemy ogniska.
Jeśli jesteś w wieku 13-20 lat, chcesz zawrzeć nowe znajomości, miło spędzić czas wśród rówieśników, wzbogacić i poszerzyć swoją wiedzę o Prawosławiu, zaangażować się w życie parafialne, zawrzeć znajomości na długie lata, zapraszamy na niezobowiązującą herbatę w każdy piątek o godz. 17.00 w świetlicy parafialnej przy ulicy Wysockiego 1.

Anna Rybińska

Przewodnicząca Bractwa Wygoda

 

Spotkanie Bractwa o modlitwie za zamarłych

Email Drukuj PDF

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Wszystkich Świętych zorganizowało spotkanie pt. „Nasza modlitwa za zamarłych”. Prelekcję o znaczeniu modlitwy za zmarłych rozpoczął Proboszcz o. Jerzy Mackiewicz, następnie o. Paweł Szwed przedstawił prezentację o życiu pozagrobowym po śmierci, a o. Piotr Pietkiewicz opowiedział o znaczeniu i sposobie przeżywania żałoby bo stracie bliskich.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przybyło na nie ponad 30 osób. Po prezentacji tematu odbyła się dyskusja i zadawanie pytań, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielali duchowni.


Więcej…
 

Święcenie grobów w dniu 1 listopada

Email Drukuj PDF

W dniu 1 listopada 2014 r. duchowni będą święcić groby od godz. 8:00 do zakończenia nabożeństwa w cerkwi.

Początek św. Liturgii o godz. 9:00

 

Zmiana czasu nabożeństw

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, nabożeństwo wieczorne w niedzielę w naszej cerkwi odprawiane będzie o godz. 16.00.

 

Rocznica śmierci ks. Mitrata Witalisa Czyżewskiego i matuszki Wiery

Email Drukuj PDF

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci proboszcza Kętrzyńskiej i Węgorzewskiej parafii ks. mitrata Witalisa Czyżewskiego i jego matuszki Wiery w dniu 4 października 2014 w naszej cerkwi św. Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub. Wraz z władyką w nabożeństwie uczestniczyło wielu duchownych będących w bliskich przyjacielskich relacjach ze zmarłymi i rodziną. Na modlitwę tego dnia przybył także burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman oraz dwadzieścia pięć osób parafian z Kętrzyna i Węgorzewa wraz ze swym nowym proboszczem ks. Pawłem Siebiesiewiczem. Obecne były także mniszki z Żeńskiego Monasteru w Wojnowie wraz z ihumenią Agnią. Po nabożeństwie abp Jakub dokonał poświęcenia pomnika nad grobem zmarłych.

Więcej…
 

Molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego

Email Drukuj PDF

31.VIII w niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami na molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego

 

Transmisje całonocnego czuwania z Grabarki - na żywo

Email Drukuj PDF

Dnia 17 sierpnia (w przededniu święta Iwierskiej Ikony Matki Bożej) oraz 18 sierpnia (w przededniu święta Przemienienia Pańskiego) na antenie Radia Orthodoxia planowane są bezpośrednie transmisje nabożeństw całonocnego czuwania ze Świętej Góry Grabarki. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 18:00 i w poniedziałek o 17:45. 
Radio Orthodoxia nadaje w Białymstoku i okolicach na częstotliwości 102,7 FM w godzinach 16-20. Radia można też słuchać za pośrednictwem Internetu: www.orthodoxia.pl. 

żródło: www.cerkiew.pl

 

Harmonogram pobytu relikwii Św. Krzyża i św. Marii Magdaleny w Polsce

Email Drukuj PDF

W dniach 16-23 sierpnia 2014 roku w Polsce przebywać będą święte relikwie Życiodajnego Krzyża Pańskiego i ręki św. równej apostołom Marii Magdaleny. Szczegółowy program pobytu relikwii w Polsce:

Sobota, 16.08.2014

  • godz. 18.15 – spotkanie św. Relikwii na lotnisku w Modlinie
  • godz. 19.15 – powitanie w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie
  • godz. 20.00 - czytanie żywotu i akatyst ku czci św. Marii Magdaleny
  • ok. godz. 22.00 - jeśli nie będzie wiernych zamknięcie świątyni (jeśli będą wierni – akatyst ku czci Życiodajnego Drzewa Krzyża Pańskiego)
Więcej…
 

Święto parafialne Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

Podczas tegorocznego święta parafialnego św. Liturgię o godz. 10.00 celebrował wraz z przybyłym duchowieństwem dekanatu Białostockiego Jego Ekscelencja Grzegorz Biskup Supraski. Świąteczne kazanie wygłosił ks. prot. Andrzej Misiejuk z parafii św. Pantelejmona w Białymstoku.
Na zakończenie uroczystości Bp Grzegorz w swym słowie podkreślił znaczenie modlitwy w zdobywaniu darów łaski Ducha Świętego, które są niezbędne w celu osobistego uświęcenia każdego człowieka. Władyka szczególnie serdecznie pozdrowił także Proboszcza ks. mitr. Jerzego Mackiewicza wyrażając radość z szybkiego powrotu do zdrowia po przebytej trudnej operacji i podkreślił jego głęboką wiarę w zmaganiu się z chorobą oraz przykład poczucia obowiązku służenia Cerkwi.


Więcej…
 

ks. Paweł Szwed wikariuszem Parafii Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub dekretem nr 57/O/P/2014 z dniem 25 maja 2014 r. mianował ks. Pawła Szweda, wikariuszem Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.


Ks. Paweł Szwed urodził się 19 stycznia 1982 roku w Siemiatyczach. W 2002 r. po ukończeniu technikum, wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie 4 grudnia 2004 r. z rąk Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy przyjął święcenie lektorskie. Seminarium ukończył w 2005 r. broniąc pracę licencjacką na temat: „Nauka świętego apostoła Pawła o paruzji w I i II Liście do Tesaloniczan”. W latach 2005-2008 kontynuował naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii prawosławnej broniąc pracę pt.: „Liturgia świętego apostoła Jakuba (studium historyczno-liturgiczne)”. 30 maja 2008 r. wstąpił w związek małżeński z Joanną Sołowiej. Ma 3,5 letnią córkę Ksenię.

Święcenia diakońskie z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba przyjął 2 stycznia 2011 r., a kapłańskie 9 czerwca 2013 r. Ks. Paweł w latach 1999-2003 był członkiem Zarządu Centralnego BMP w Polsce. Od września 2008 r. jest katechetą religii prawosławnej w szkołach na terenie Białegostoku.


Więcej…
 

Paschalna modlitwa za zmarłych

Email Drukuj PDF

Trzeciego dnia Wielkanocy tradycyjnie w naszej cerkwi odbyła się paschalna modlitwa za zmarłych i poświecenia grobów na cmentarzu.

Tego dnia św. Liturgię o godz. 10.00 celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Po nabożeństwie odbyła się panichida i krestnyj chod wokół cmentarza.


Więcej…
 


Strona 1 z 6

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.» [J 10,11-18]

Παντοκρατωρ


Motyw Deesis (z gr.Δεομαι)

ikona Wszystkich Św.
Troparion Wszystkich Świętych:

W całym świecie, krwią Twoich męczenników, jak purpurą i bisiorem, upiększa się Twój Kościół; przeto woła do Ciebie Chryste Boże: Twemu ludowi ześlij Twoje łaski, daj pokój Twemu dziedzictwu, i naszym duszom wielkie miłosierdzie.


„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy”

"Nawet najmniejszy ptaszek nie jest zapomniany przed Ojcem Niebieskim."
św. Tichon Zadoński
ikona (50).jpg