Start
Aktualności

ŚWIĘCENIE GROBÓW

Email Drukuj PDF


                              

KIOSK PARAFIALNY oferuje szeroki asortyment:

zniczy, kwiatów i ozdób cmentarnych.

Czynny w godz. 7-17.

Zysk ze sprzedaży przeznaczony jest na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu,

czyli otoczenia grobów twoich bliskich.

 

BRACTWO WYGODA ZAPRASZA!!!

Email Drukuj PDF

 

Powitanie diakona Dawida Bartoszuka

Email Drukuj PDF


Decyzją Jego Ekscelencji Abp Jakuba od dnia 30.08.2015 do naszej parafii skierowany został w charakterze duchownego nadetatowego niedawno wyświęcony diakon Dawid Bartoszuk. Po niedzielnej Świętej Liturgii, ks. Proboszcz Jerzy Mackiewicz w imieniu kleru i parafian serdecznie powitał ojca diakona Dawida i jego matuszkę Ewę. Nowemu duchownemu życzył pomocy łaski Bożej w rozpoczętej służbie diakońskiej i satysfakcji z pracy duszpasterskiej w parafii Wszystkich Świętych.

Diakon Dawid Bartoszuk urodził się 15 marca 1991 r. w Bielsku Podlaskim. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. W 2013 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, broniąc pracę licencjacką pt. „Stosunek Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”. 31 lipca 2015 r. wstąpił w związek małżeński z Ewą Pyłkowską. Obecnie kontynuuje naukę na V roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Więcej…
 

Harmonogram pobytu w Polsce relikwii św. Spirydona

Email Drukuj PDF


Sobota, 15 sierpnia: Warszawa 

godz. 20.30 Powitanie Św. Relikwii w katedrze św. Marii Magdaleny

godz. 21.00 żywot i akatyst ku czci św. Spirydona

ok. godz. 22.00 jeśli nie będzie wiernych zamknięcie świątyni (jeśli będą wierni – akatyst ku czci św. Spirydona)

Więcej…
 

Zakończenie roku szkolnego

Email Drukuj PDF

W niedzielę 21 czerwca 2015 r. uczniowie i rodzice podczas dziękczynnego molebnia wyrażali wdzięczność Bogu za mijający rok szkolny i prosili błogosławieństwa na nadchodzące wakacje. Tego dnia Panie katechetki Helena Czaban i Joanna Augustyńczuk wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy świadczące o uczestnictwie w zajęciach religii prawosławnej.

Więcej…
 

Święto parafialne Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

W dniu święta parafialnego Wszystkich Świętych 7 czerwca Świętą Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w towarzystwie dwunastu kapłanów i trzech diakonów. Podczas nabożeństwa wikariusz o. Paweł Szwed nagrodzony został prawem noszenia fioletowej skufii (nakrycie głowy).

Więcej…
 

Pożegnanie o. Piotra Augustyńczuka

Email Drukuj PDF

Dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nr 57/O/P/2015 ks. prot. Piotr Augustyńczuk z dniem 31.05.2015 r. został mianowany proboszczem Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach.

W związku z tym w sobotę 30 maja po św. Liturgii, ks. Proboszcz Jerzy Mackiewicz wraz z wikariuszami oraz wiernymi pożegnali odchodzącego z parafii o. Piotra, dziękując mu za dwudziestoletnią posługę duszpasterską dla dobra parafii Wszystkich Świętych. Wszyscy zebrani życzyli mu błogosławieństwa Bożego i pomyślności w organizowaniu życia religijnego wspólnoty parafialnej w Fastach.

Więcej…
 

Obrona pracy doktorskiej ks. Piotra Pietkiewicza

Email Drukuj PDF

W dniu 19 maja 2015 roku w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce obrona pracy doktorskiej ks. Piotra Pietkiewicza zatytułowana „Zdrowie duchowe i psychiczne w perspektywie antropologii prawosławnej”. Promotorem dysertacji był Jego Eminencja Metropolita prof. dr hab. Sawa, zaś promotorem pomocniczym ks. dr Artur Aleksiejuk. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ks. dr hab. Jarosław Popławski – profesor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej był Jego Ekscelencja biskup prof. dr hab. Jerzy – prorektor ChAT.

Więcej…
 

Imieniny Proboszcza o. Jerzego i o. Anatola

Email Drukuj PDF


06 maja w dniu pamięci św. męcz. Jerzego Zwycięzcy i św. męcz. Anatola, duchowni, rada parafialna i wierni uczcili modlitewnie dzień imienin Proboszcza parafii o. Jerzego Mackiewicza oraz emerytowanego duchownego naszej parafii o. Anatola Kiryka. Z tej okazji wszyscy życzyli drogim solenizantom długich i szczęśliwych lat życia w dobrym zdrowiu i pomyślności. Mnohaja Leta!

Więcej…
 

XPUCTOC BOCKPECE!!! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Email Drukuj PDF

Przeżyliśmy czas Wielkiego Postu doskonaląc się duchowo, by w dniu dzisiejszym usłyszeć radosne słowa o Zmartwychwstaniu.

Radość Zmartwychwstania, którą przeżywamy tu na ziemi jest cząstką tej radości, która oczekuje nas w życiu wiecznym.

Św. Jan Złotousty w homilii na to święto pisze: „Przeto wejdziemy wszyscy do radości Pana swego: i pierwsi i drudzy, bogaci i ubodzy – wszyscy nagrodę przyjmijcie.”

Tę wiarę i nadzieję nieśmy jak Apostołowie Chrystusa całemu światu różnymi sposobami: „Nie bój się mało trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Łk 12,32).

W ten wielki dzień Święta Paschy pozdrawiam Duchowieństwo, Radę Parafialną, Parafian, Chórzystów, Młodzież i Dzieci i życzę, aby paschalna radość stała się udziałem nas wszystkich.

Błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami!

Ks. Mitrat mgr Jerzy Mackiewicz

Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych

 

Znicze wokół ronda imienia śp. abp gen. Mirona

Email Drukuj PDF

W dniu 10.04.2015 r. o godz. 18.00 w piątą rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, Młodzież z Bractwa, harcerze, przedstawiciele Forum Mniejszości Podlasia, duchowni z parafii Wszystkich Świętych, wierni, oddali cześć śp. abp gen. Mironowi Chodakowskiemu Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojska Polskiego. Wysepka ronda noszącego jego imię u zbiegu ulic Wasilkowskiej i gen. Andersa otoczona została „światłem pamięci” utworzonym z zapalonych zniczy.


 

Modlitwa za zmarłych III dnia Wielkanocy

Email Drukuj PDF

Trzeciego dnia Wielkanocy 14.04.2015 r. tradycyjnie w naszej cerkwi odbędzie się paschalna modlitwa za zmarłych i poświecenia grobów na cmentarzu.

Tego dnia św. Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Po jej zakończeniu odsłużona zostanie panichida za spokój dusz zmarłych i odbędzie się krestnyj chod wokół cmentarza.

Święcenie grobów w godz. 8-12.00

 

Słodycze dla osób chorych i niepełnosprwnych

Email Drukuj PDF

Wikariusz naszej parafii o. Piotr Pietkiewicz pełni posługę kapelana Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne intelektualnie, fizycznie i psychicznie.

Wśród około 300 mieszkańców DPS ponad 50 osób jest wyznania prawosławnego. Tradycyjnie od wielu lat, wszyscy pensjonariusze bez względu na wyznanie, pierwszego dnia Wielkanocy obdarowywani są świątecznymi podarunkami: paschalnymi jajkami, słodyczami, ciastkami, itp.

Zwracamy się z prośbą do wiernych, którzy będą w Wielką Sobotę w naszej parafii święcić paschalne pokarmy, aby ofiarowali na ten cel jakiś „słodki prezent” do wystawionego w tym celu pojemnika.

 


Strona 1 z 8

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.» [J 10,11-18]

Παντοκρατωρ


Motyw Deesis (z gr.Δεομαι)

ikona Wszystkich Św.
Troparion Wszystkich Świętych:

W całym świecie, krwią Twoich męczenników, jak purpurą i bisiorem, upiększa się Twój Kościół; przeto woła do Ciebie Chryste Boże: Twemu ludowi ześlij Twoje łaski, daj pokój Twemu dziedzictwu, i naszym duszom wielkie miłosierdzie.


„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy”

"Nie myśl, że nie ma już prawdy Bożej tam, gdzie nie dostrzegasz jej swym słabym okiem."
św. Filaret Metr. Moskiewski
ikona (24).jpg